Eğitim ve öğrenmenin okullarla ve öğretim hayatlarıyla sınırlı olmadığını, bunu hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulamak, toplumun eğitim ve öğretimine katkıda bulunmak, kültürel zenginliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, çağdaş yaşamın gerektirdiği hayatın her alanında, kişisel etkinliği artırmak, toplumun her kesiminden ihtiyaç sahiplerine donanım ve beceri kazandırmak çevreye karşı duyarlı, gelenek, görenek ve tarihi kültürüne sahip bir toplum oluşmasını sağlamak.