Misyon

Dernek olarak misyonumuz, farklı eğitim seviyelerini, kültürel birikimleri ve sosyal grupları bir araya getirerek farkındalık gücü yüksek bireylerin yetişmesine, toplumun kültürel alanda zenginleşmesine ve Gaziantep’in global düzeyde tanıtımına katkıda bulunmaktır.

Eğitim ve düşünce paylaşımına giderek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayan her bireyin kendi alanında uygarlık değerlerini koruma, yaşanılabilir kılma ve geliştirme mücadelesinde etkin rol oynamaktır.

Vizyon

Eğitim ve sosyal haklardan yoksun bireylere öğrenme ve paylaşma alanları yaratarak, fiziksel ve sosyal problemlerini aşmalarında toplumun empati yapmasını sağlamak.