Ceren UĞURLUER Yönetim Kurulu Başkanı
Elif ÇETİNDAĞ Başkan Yardımcısı
Elif KAYA Sayman
İdil MUHİTTİNOĞLU Sekreter Üye
Demet ONGUN Üye
Ezgi ŞİRECİ Üye
Emine MAZICIOĞLU Üye
Müge TEZEL Üye
Pınar DOĞAN Üye
Tuğba MUHİTTİNOĞLU Üye
Zeynep KÜÇÜKCAN Üye